Disclaimer

Artikel 1 definities
Website: ridderkerk-leeft.nl en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: Ridderkerk Leeft! de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Ridderkerk Leeft! werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Ridderkerk Leeft! geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Ridderkerk Leeft! biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Ridderkerk Leeft! is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

Ridderkerk Leeft! verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

Ridderkerk Leeft! kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

Ridderkerk Leeft! zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.Ridderkerk Leeft! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;